Weather
 

Carlsbad LBV Palomar
NOAA NOAA NOAA
Yr Yr Yr
Meteoblue Meteoblue Meteoblue
Clear Outside Clear Outside Clear Outside
WUnderground WUnderground WUnderground
 
MESO West MESO West MESO West
Live Cam Live Cam Live Cam
 
NSO Solar Monitor 300mb Wind Speed